See English Version

  لزوم خودداری از تماس های غیرضروری


  پژوهشگران عزیز

  خواهشمندیم از تماس های غیر ضروری با دبیرخانه خودداری فرمایید

  پاسخ بسیاری از سوالات شما در مطالب زیر می باشد:

   

  *** برای انجام اصلاحات در مقاله خود فقط در پنل کاربری خود، در قسمت پیام ها، از طریق ارسال سوال پیغام خود را

  بگذارید. با تماس تلفنی ترتیب اثر داده نخواهد شد

   

  *** برنامه ارائه شفاهی مقالات، پس از 30 خرداد، یعنی پس از اتمام زمان ثبت نام ارائه خواهد شد. فرمت ارائه نیز همان

  زمان در سایت قرار خواهد گرفت.

   

  *** وضعیت پذیرش مقاله خود را هم اکنون میتوانید از پنل کاربری خود و از قسمت "وضعیت مقاله" مشاهده کنید. در

  صورتی که مقاله مورد پذیرش قرار گرفته، در پنل کاربری و در قسمت ثبت نام نهایی نسبت به واریز وجه ثبت نام اقدام

  فرمایید.

   

  *** پس از ثبت نام نهایی و واریز وجه، هیچ کاری لازم نیست انجام دهید، ثبت نام کنندگان حضوری روز کنفرانس در

  دانشگاه صنعتی شریف حاضر شوند و ثبت نامی های غیر حضوری منتظر باشند تا گواهینامه های آنها حداکثر 5 روز

  بعد کنفرانس از طریق پست به دست آنها برسد.

   

  *** ما دو نوع پذیرش داریم، پذیرش شفاهی/ پذیرش پوستری. چنانچه هر کدام برای شما پیش آمد، مقاله شما مورد پذیرش

  قرار گرفته است و باید برای ثبت نام نهایی اقدام کنید.
   

  *** اگر غیر حضوری ثبت نام کنید نیازی به ارسال فایل ارائه یا حضور در کنفرانس ندارید و مشکلی نیز پیش نمی آید.

   

  *** گواهینامه حضوری و غیرحضوری باهم هیچ تفاوتی ندارند. و لفظ غیر حضوری در گواهینامه ها نوشته نمی شود.